စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်သူများသည် နိုင်ငံ၏အဖိုးတန်သော သဘာဝသယံဇာတများ လေလွင့်ဆုံးရှုံးပျက်စီးရသည့် စိန်ခေါ်မှုပြဿနာများစွာနှင့် ထိခိုက်ခံစားနေရပြီး မြန်မာပြည်သူများ၏အတွေးအမြင်၊ အတွေ့အကြုံများနှင့် အကြံဉာဏ်များကို Local Voice Corner မှ ဒေသအသံများကိုကိုယ်စားပြုပြီး အများပြည်သူ သိရှိကြားသိနိုင်ရန် ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို မကြောက်ရွံ့ဘဲ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်စေမည့် ရပ်ဝန်းတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ တည်ဆောက် နိုင်ရန်မျှော်လျှင့် ချက်ဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *